Artikel-ID : 00083387 / Laatst gewijzigd : 12/07/2018Afdrukken

Hoe kan ik de energiebesparingschakelaar bedienen?

  Wanneer de energiebesparingschakelaar op  OFF(Uit) staat, is het energieverbruik beperkt. Dat betekent dat de tv niet kan worden ingeschakeld.

  De energiebesparingschakelaar en de aan/uit-schakelaar bevinden zich meestal rechtsonder op je tv, op de achterzijde. Voor meer informatie over je specifieke model, raadpleeg je de gebruikersinstructies op onze ondersteuningswebsite (sectie Beschrijving onderdelen > Tv-bediening en indicatoren).

  energiebesparingschakelaar 
  •    [6] = Energiebesparingschakelaar

  Wanneer de energiebesparingschakelaar op  OFF(Uit) staat, is het energieverbruik beperkt. Dat betekent dat je de tv niet kunt inschakelen. Om de tv in te schakelen, zet je de energiebesparingschakelaar op ON(Aan).

  •    [1] = Aan/uit-knop

  Alleen wanneer de energiebesparingschakelaar op ON (Aan) staat, kan de tv worden ingeschakeld. Druk op de aan/uit-knop om de tv in te schakelen.

  OPMERKING: Als de tv in stand-by staat (rode led), schakel je de tv uit door eenmaal op de aan/uit-knop te drukken. Door twee keer te drukken, schakel je de tv in.