Artikel-ID : 00129280 / Laatst gewijzigd : 12/07/2018

De afstandsbediening van de tv werkt niet goed of reageert helemaal niet Ontdek hoe je dit probleem moet oplossen

  Het feit dat je afstandsbediening niet reageert, kan betekenen dat de afstandsbediening zelf defect is of dat je tv niet meer werkt. Dit artikel bevat een aantal richtlijnen die je zullen helpen je probleem op te lossen of ten minste om een oorzaak te identificeren.  

  BELANGRIJK: Als je een tuner of set-top-box van een derde partij gebruikt, kun je enkel tussen de kanalen schakelen met de meegeleverde afstandsbediening van de derde partij. De oorspronkelijke afstandsbediening van Sony zal niet werken!


  Controleer of er iets mis is met de tv


  Als je de tv niet kunt inschakelen met de afstandsbediening of als de knoppen niet reageren, probeer je de tv te bedienen met de toetsen en schakelaars op de rechterzijde van de tv (gezien vanaf de voorkant).

  1. Controleer of de energiespaarschakelaar [6] AAN staat, want anders zul je de tv niet kunnen inschakelen.

  2. Druk op [1] om de tv in te schakelen. Een groene LED zou zichtbaar moeten worden op de voorzijde van de tv.

  3. Doe een test door de knoppen [2] en [3] te gebruiken om de kanalen en het geluidsvolume te veranderen.

  Toetsen en schakelaars op de tv

  Als je de tv niet kunt inschakelen via de tv zelf, moet je de tv mogelijk laten repareren. Gelieve contact met ons te nemen voor hulp.


  Controleer of er iets mis is met de afstandsbediening


  1. Terwijl de tv ingeschakeld is, koppel je de kabels af van alle externe apparaten (DVD/BD-speler, set-top-box enz.) die aangesloten zijn op de tv en druk je op de toets HOME of MENU op de afstandsbediening. Als er niets gebeurt, ga je verder met stap 2.

  2. Schakel de tv uit en verwijder het netsnoer uit het stopcontact . Plaats de stekker weer in het stopcontact, schakel de tv in en druk op de toets HOME of MENU van de afstandsbediening. Als er niets gebeurt, ga je verder met stap 3.

  3. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de afstandsbediening niet reageert. Bekijk het onderstaande overzicht en pas indien van toepassing de voorgestelde correcties toe.

  • Vervang de batterij of maak de contacten schoon

  * Bijna lege batterij: De batterij kan volledig leeg of bijna leeg zijn. Als de batterij bijna leeg is, moet je dichter bij het product komen om het te bedienen. Vervang de batterijen als het toestel helemaal niet meer werkt.

  * Vuile aansluitpunten: De aansluitpunten van de batterij van de afstandsbediening kunnen vuil zijn. Verwijder het batterijklepje en rol de batterijen met je duim terwijl ze nog in de afstandsbediening zitten. Als de afstandsbediening opnieuw werkt nadat je de batterijen hebt gerold, neem je de batterijen eruit en maak je de aansluitpunten van de afstandsbediening schoon met een beetje reinigingsvloeistof voor cassettekoppen en een wattenstaafje of zacht doekje. Plaats de batterijen dan terug in de afstandsbediening.

  • Wees voorzichtig met de infraroodsensor

  * Zorg dat je de afstandsbediening naar de sensor van de afstandsbediening van het product richt (onderzijde vooraan van de tv).

  * Zorg dat de infraroodontvanger/sensor van de afstandsbediening op het product niet bedekt of belemmerd wordt door kamerplanten, meubels,....

  * Helder (zon)licht kan soms de infrarode signalen verstoren, vooral als het licht rechtstreeks op de "R"-sensor van de tv valt.

  • Selecteer het juiste product via Bravia Sync

  Wanneer je een HDMI-verbinding gebruikt, moet je mogelijk het product selecteren dat je wilt bedienen door op de toets SYNC MENU op de afstandsbediening van de tv te drukken. Je kunt het product dat je wilt bedienen selecteren uit de op het scherm getoonde lijst.

  • Selecteer het juiste product met de knop [Mode] (Modus)

   Sommige afstandsbedieningen zijn multifunctioneel en kunnen ook andere toestellen bedienen, zoals een BD-speler, DVD-speler of videorecorder. Als je een multifunctionele afstandsbediening hebt, moet je het juiste product selecteren dat je wilt bedienen. Als bijvoorbeeld de Mode-toets van de afstandsbediening geselecteerd is om een DVD-speler te bedienen, werken sommige functies van de tv mogelijk niet tot je de tv-modus selecteert.
  • Selecteer de correcte frequentiestand 1-2-3 van DVD/HDD recorder

  Sommige DVD/HDD recorders hebben een afstandsbediening met variabele infraroodfrequentie, zoals stand 1, 2 of 3. Zorg dat de gekozen stand dezelfde is als die op de recorder. Raadpleeg de meegeleverde gebruiksaanwijzing voor meer informatie over het controleren of veranderen van de frequentiestand.

  • Vermijd storing door spaarlampen

  Spaarlampen kunnen de frequenties van de afstandsbediening verstoren. Probeer de producten weg van de lamp of de lamp weg van de producten te zetten.

  • Controleer op een infrarode straal

   De infrarode straal van de afstandsbediening is niet zichtbaar met het blote oog. Als je een camcorder hebt en de afstandsbediening voor de lens gebruikt, kun je de infrarode straal op het display van de camcorder zien.

  Is de infrarode straal niet zichtbaar? De afstandsbediening moet mogelijk worden vervangen. Gelieve contact met ons te nemen voor hulp.

  Is de infrarode straal zichtbaar? De ontvanger/sensor van het product kan defect zijn , niet de afstandsbediening zelf. Gelieve contact met ons te nemen voor hulp.