Artikel-ID : 00129291 / Laatst gewijzigd : 24/07/2019

Slechte videokwaliteit, inclusief lijnen, strepen, vierkanten, vlekken, dubbel beeld, defecte pixels of zwart scherm

  Als de kwaliteit van de video/het scherm niet aan uw verwachtingen voldoet of als u vermoedt dat er een structurele fout in het scherm is, voert u de volgende procedure voor probleemoplossing uit.

  Voorafgaande controle


  Controleer dat de kabels, de omgeving en de signaalsterkte in orde zijn. Nadat u dit hebt gecontroleerd en in orde hebt gebracht indien nodig, kunt u een van de onderstaande opties (helemaal geen video, of verstoorde audio) kiezen.

  Controleer of alle kabels juist zijn aangesloten

  • Controleer dat de kabels goed zijn aangesloten. Maak ze indien nodig los en sluit ze opnieuw aan.
  • Controleer dat de kabels niet beschadigd zijn. U kunt dat doen door andere kabels te proberen.
  • Controleer dat de kabels in het verzendende apparaat op de OUT-aansluiting zijn aangesloten en zijn verbonden met de IN-aansluiting van het ontvangende apparaat.

  Houd de tv verwijderd van andere elektrische apparatuur.

  Houd bij analoge uitzendingen de tv verwijderd van bronnen van elektrische ruis, zoals auto's, haardrogers, Wi-Fi-apparaten, mobiele telefoons of optische apparatuur.

  De signaalsterkte moet minstens "60"
  zijn
  Controleer dat het signaal sterk genoeg is.

  Hoe kan ik de signaalsterkte meten (digitale installatie)


   

  Het tv-scherm is helemaal zwart (er is wel geluid) 


  1. Controleer dat de tv is ingeschakeld.

  2. Druk op de afstandsbediening op de toets HOME of MENU.

  Menu zichtbaar? Wijzig de Eco- of Timer-instellingen .

  Menu niet zichtbaar? Voer een dubbele reset uit. Koppel eerst alle kabels los en sluit ze vervolgens opnieuw aan. Stel vervolgens de fabriekswaarden opnieuw in .

  OPMERKING: Raadpleeg als u de fabriekswaarden opnieuw wilt instellen voor Sony Android-tv .

  3. Probleem nog niet verholpen? De televisie is misschien defect. Neem contact met ons op voor meer advies.

   

  Slechte videokwaliteit, inclusief lijnen, strepen, vierkanten, vlekken, dubbel beeld, defecte pixels...


  De hieronder vermelde problemen kunnen zich voordoen. Voer de hieronder beschreven stappen uit om dit probleem zelf op te lossen.

  Problemen met het scherm

  Fig. A: Pixelprobleem / Fig. B: Verticale streep / Fig. C: Vierkanten / Fig. D: Dubbel beeld /

  Fig. E: Onregelmatige vormen / Fig. F: Helft scherm valt weg / Fig. G: Donkere gezichten  

   

  OPMERKING: Controleer eerst dat het niet gaat om overvloeiend tegenlicht  wanneer u naar een donker scherm kijkt. Dit is normaal voor lcd-tv's en kan niet helemaal worden verholpen.


  1. Voor de beste prestaties van de tv is het belangrijk dat de recentste softwareversie is geïnstalleerd op de tv.

  Hoe kan ik controleren of de recentste software (firmware) is geïnstalleerd op mijn tv?

  Firmware- en software-updates uitvoeren voor Sony Android-tv

  Raadpleeg een van de onderstaande koppelingen indien een update vereist is.

  Hoe kan ik de software van mijn tv rechtstreeks via het internet bijwerken?

  Mijn tv is niet verbonden met het internet. Hoe kan ik een software-upgrade krijgen?

  Sony Android-tv bijwerken door middel van een USB-flashstation


  2. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u de fabriekswaarden opnieuw instellen . Raadpleeg ook als u de fabriekswaarden opnieuw wilt instellen voor Sony Android-tv .

  3. Als het probleem niet is verholpen, moet u bepalen of het probleem aanwezig is op alle tv-ingangen of alleen op bepaalde ingangen. U kunt dit gemakkelijk doen door middel van een paneeltest. Voer de hieronder beschreven dubbele test uit.

  1. Druk op de afstandsbediening van de tv op de toets Screen format (Beeldformaat). Zijn de plaats en de grootte van het schermprobleem (een lijn, streep, vierkant, dubbel beeld, onregelmatige vorm, vlek, witte of gekleurde pixels) nadat u op de toets hebt gedrukt precies dezelfde als daarvoor?

  Fig. A: Normale schermweergave
  Fig. B: Plaats en grootte van de verticale streep zijn veranderd ten opzichte van Fig. A. GEEN defect van het paneel.
  Fig. C: Verticale streep even breed als en op dezelfde plaats als in Fig. A. Dit wijst op een defect van het paneel.

  Tv-paneel testen

  2. Druk op de toets HOME of MENU op de afstandsbediening om het tv-menu te openen. Is het probleem met het scherm nog steeds aanwezig op dezelfde manier als voordat u het menu opende?

  4. Als het resultaat van test 1 is zoals in Fig. C en het resultaat van test 2  "ja" is, kan er een probleem zijn met het paneel en is reparatie mogelijk vereist. Neem contact op met Sony voor verdere assistentie.


  5. Als het resultaat van test 1 is zoals in Fig. B en het antwoord op vraag 2 "neen" is, kan een probleem met het paneel worden uitgesloten. Kies een van de onderstaande opties voor verdere assistentie.
  • Alleen de Tuner-ingang heeft dit probleem, maar de videokwaliteit via HDMI (dit kunt u testen door een dvd af te spelen), USB (dit kunt u testen met een foto op een USB-stick) of pc is goed? Start Problemen met afstemmen oplossen .
  • HDMI (dit kunt u testen door een dvd af te spelen), USB (dit kunt u testen met een foto op een USB-stick) of de pc-ingang hebben dit probleem, maar de videokwaliteit via de Tuner-ingang is goed? Start Connectiviteitsproblemen oplossen .

   

  Onregelmatige beelden, vormen, vlekken of achtergrondkleuren 


  Raadpleegt een van de onderstaande links als u symptomen opmerkt op de Sony Android-tv die resulteren in onregelmatige beelden, vormen, vlekken of achtergrondkleuren: 

  Het scherm flikkert, knippert of vertoont beeldruis wanneer ik een donkere scène bekijk

  Een wit scherm wordt weergegeven wanneer de tv de functie Daydream activeert