Artikel-ID : 00097357 / Laatst gewijzigd : 22/01/2019

Kan Wi-Fi Band Setting (Wi-Fi-bandinstelling) niet selecteren tijdens Screen Mirroring (Scherm spiegelen),

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Als onderdeel van de normale werking van de tv wordt de meest geschikte bandinstelling geselecteerd wanneer de Wi-Fi is ingeschakeld op de tv.