Artikel-ID : 00111285 / Laatst gewijzigd : 11/04/2022Afdrukken

Het vastgelegde beeld lijkt donker of heeft een schaduw.

  Als het beeld donker lijkt of als er een schaduw te zien is in het vastgelegde beeld, betekent dit dat de lensdop niet volledig is geopend.

  OPMERKING: We raden aan dat u altijd het onderwerp op het lcd-scherm controleert voordat u begint met opnemen.

  Als de lensdop niet wordt geopend wanneer de camcorder wordt ingeschakeld, probeert u deze uit en weer aan te zetten.

  OPMERKING: Bij modellen met een lensdop die handmatig kan worden geopend/gesloten, bedient u de lensdopschakelaar totdat de lensdop volledig wordt geopend.

  Als de lensdop nog steeds niet goed wordt geopend, is er mogelijk een defect in het open/sluit-mechanisme van het lensdopgedeelte.

  Mogelijke oorzaken van open/sluit-defecten zijn onder meer, maar niet beperkt tot:

  • Storing veroorzaakt doordat vocht, zand of stof het lensmechanisme is binnengedrongen
  • Schade veroorzaakt door buitensporige kracht 

  Als het nog steeds niet is opgelost, heeft het product mogelijk onderhoud of reparatie nodig. Als u denkt dat dit het geval is, kunt u contact met ons opnemen voor meer hulp.