Artikel-ID : 00105223 / Laatst gewijzigd : 22/01/2015Afdrukken

Waarom hoor ik geen geluid wanneer ik Bluetooth handsfree gebruik terwijl Telenav, Pandora (UC/ET4), een iPod of iPhone is aangesloten via USB?

    De uitvoer uit uw iPhone voor het audiosysteem wordt vervangen door de Bluetooth-verbinding, daarom hoort u geen geluid uit de hoofdeenheid. Probeer de USB-kabel los te koppelen en opnieuw aan te sluiten.