Artikel-ID : 00154635 / Laatst gewijzigd : 31/05/2019

De functie Quick-BrowZer reageert langzaam.

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Als de map teveel bestanden en submappen bevat, is het mogelijk dat de functie Quick-BrowZer™ langzaam reageert.

U kunt de prestaties verbeteren door het aantal bestanden en submappen te verminderen.