Artikel-ID : 00108316 / Laatst gewijzigd : 30/03/2021Afdrukken

Kunnen mijn geheugenkaarten worden geformatteerd met een computer of een ander apparaat?

Geheugenkaarten gebruiken die zijn geformatteerd met computers of andere apparaten.

    Nee, de geheugenkaarten moeten met dit product zijn geformatteerd.

    Geheugenkaarten die met behulp van een computer of andere apparaten zijn geformatteerd, kunnen een storing veroorzaken. Dat betekent dat de geheugenkaart niet goed wordt herkend of dat de afbeeldingsgegevens op de kaart beschadigd kunnen raken.

    Ook nieuw aangeschafte geheugenkaarten moeten met dit product worden geformatteerd.