Artikel-ID : 00109438 / Laatst gewijzigd : 25/08/2017Afdrukken

Kan de geheugenkaart worden geformatteerd?

De geheugenkaart formatteren.

    Nee, u kunt de geheugenkaart niet formatteren.