Artikel-ID : 00109438 / Laatst gewijzigd : 25/08/2017

Kan de geheugenkaart worden geformatteerd?

De geheugenkaart formatteren.

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Nee, u kunt de geheugenkaart niet formatteren.