Artikel-ID : 00110111 / Laatst gewijzigd : 25/08/2017Afdrukken

Wat moet ik doen wanneer geen enkele functie werkt, terwijl de camera wel is ingeschakeld?

    Houd de ON/OFF-knop (aan/uit) minstens 7 seconden ingedrukt om de camera uit te zetten. Druk op de ON/OFF-knop (aan/uit) om de camera weer aan te zetten.