Artikel-ID : 00158697 / Laatst gewijzigd : 27/06/2019

Video's die zijn opgenomen in een XAVC/XAVC-S-indeling worden niet goed afgespeeld.

    Deze Blu-ray Disc-speler ondersteunt geen video's met een XAVC/XAVC-S-indeling.