Artikel-ID : 00158697 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Video's die zijn opgenomen in een XAVC/XAVC-S-indeling worden niet goed afgespeeld.

    Deze Blu-ray Disc-speler ondersteunt geen video's met een XAVC/XAVC-S-indeling.