Artikel-ID : 00110699 / Laatst gewijzigd : 12/07/2018

Hoe kan ik de resterende ruimte op opnamemedia controleren?

De resterende ruimte op opnamemedia controleren.

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Selecteer MENU Afbeelding Setup (Instellingen) Afbeelding Media Settings (Media-instellingen) Afbeelding Media Info (Media-info). Informatie en de resterende opnametijd per opnamemodus van het medium worden weergegeven.

OPMERKINGEN:

  • U kunt Media Info (Media-informatie) niet controleren in de fotomodus.
  • Omdat er een gebied is met beelddatabasebestanden, is de gebruikte ruimte nooit gelijk aan 0 MB, zelfs als u Format (Formatteren) uitvoert.
  • Bij de berekening van de resterende ruimte wordt 1 MB gedefinieerd als 1.048.576 bytes. De weergegeven resterende tijd kan enigszins minder zijn dan de daadwerkelijke resterende tijd, omdat het getal bij de berekening naar beneden wordt afgerond.