Artikel-ID : 00111217 / Laatst gewijzigd : 12/07/2018Afdrukken

Welke media-indelingen kan de functie Wi-Fi Direct verzenden?

    The following media formats (codecs) are supported (in English):

    Supported PICTURE formats
    Supported MUSIC formats
    Supported VIDEO formats

    NOTE: In case of Wi-Fi connection, the maximum supported bitrate is 24 Mbps.