Artikel-ID : 00111238 / Laatst gewijzigd : 01/06/2017

Wanneer moet de optie "HDD Performance Check" (Controle van HDD-prestaties) worden gebruikt en wat betekent een controle met een negatief resultaat?

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

We recommend to use the HDD Performance Check option if recording to the hard drive has failed.

NOTE: The HDD Performance Check will simulate a recording with the highest possible bitrate, which exceeds the requirements for many other areas of usage. This means that a hard drive, on which you have successfully recorded in the past, can still fail the performance check.