Artikel-ID : 00118796 / Laatst gewijzigd : 13/11/2017Afdrukken

Kan ik video's die zijn opgenomen met de functie Live Mode Video, delen naar socialenetwerksites?

    Het is niet mogelijk om video's die op het mobiele apparaat zijn opgenomen met de functie Live Mode Video van de Smart Tennis Sensor-app, te delen naar socialenetwerksites.