Artikel-ID : 00118732 / Laatst gewijzigd : 13/11/2017Afdrukken

Veelgestelde vragen (FAQ) over de functie Live Mode Video van de Smart Tennis Sensor.

  • V1: Waar worden de speelgegevens en video's die worden opgenomen met Live Mode Video, opgeslagen op het mobiele apparaat?
   A1: De speelgegevens en video's die worden opgenomen met Live Mode Video worden opgeslagen in de map Smart Tennis Sensor op uw mobiele apparaat.
  • V2: Is het mogelijk om de doelmap te wijzigen en de gegevens op een SD-kaart op te slaan? A2: De doelmap waarin de gegevens worden opgeslagen, kan niet worden gewijzigd.
  • V3: Kunnen de gegevens worden opgeslagen, beheerd en bewerkt op een computer?
   A3: De gegevens kunnen niet worden opgeslagen, beheerd en bewerkt op een computer.
  • V4: Maakt de functie Server Sync (Serversynchronisatie) een back-up van video's die worden opgenomen met Live Mode Video en de bijbehorende speelgegevens?
   A4: De functie Server Sync (Serversynchronisatie) kan alleen van de speelgegevens een back-up maken.