Artikel-ID : 00118682 / Laatst gewijzigd : 13/11/2017

Speelgegevens overzetten van de Smart Tennis Sensor van mijn huidige mobiele apparaat naar een nieuw mobiel apparaat.

  Om speelgegevens over te zetten van de Smart Tennis Sensor van uw huidige mobiele apparaat naar een nieuw mobiel apparaat, doorloopt u de onderstaande stappen:

  1. Start op uw huidige mobiele apparaat de Smart Tennis Sensor-app
  2. Tik rechtsboven in het startscherm op het menu-pictogram
  3. Selecteer Settings (Instellingen)
  4. Selecteer Server Sync (Serversynchronisatie). Het bericht "Data will be refreshed and backed up. Continue?" (Gegevens worden ververst en geback-upt. Verdergaan?) wordt weergegeven
  5. Selecteer Yes (Ja). Er wordt een bericht weergegeven dat bevestigt dat de serversynchronisatie is voltooid
  6. Installeer de Smart Tennis Sensor-app op uw nieuwe mobiele apparaat
  7. Wanneer u tijdens de eerste instellingen wordt gevraagd om een Sign in ID (Aanmeld-id), meldt u zich aan met de accountgegevens van het PlayStation Network [voorheen bekend als het Sony Entertainment Network (SEN)] die u hebt gebruikt voor uw vorige mobiele apparaat. Communicatie met de server begint automatisch en de speelgegevens en het profiel verschijnen op uw nieuwe mobiele apparaat.

  OPMERKING: De functie Server Sync (Serversynchronisatie) kan alleen van de speelgegevens een back-up maken. Video's die zijn opgenomen met de functie Live Mode Video, worden niet op het nieuwe mobiele apparaat opgeslagen.