Artikel-ID : 00118670 / Laatst gewijzigd : 13/11/2017

Unable to pair the Smart Tennis Sensor with my mobile device (De Smart Tennis Sensor kan niet met mijn mobiele apparaat worden gekoppeld).

    Deze foutmelding kan mogelijk verschijnen wanneer u de Smart Tennis Sensor-app gebruikt op een mobiel apparaat dat niet wordt ondersteund.

    De Smart Tennis Sensor-app is compatibel met apparaten die een van de volgende besturingssystemen gebruiken:

    • Android-besturingssysteem versie 4.1 of hoger
    • Apple iOS versie 6.1 of hoger