Artikel-ID : 00122719 / Laatst gewijzigd : 29/07/2021Afdrukken

De tv gaat vanzelf aan of uit

  Als de tv wordt uitgeschakeld:
  Zet Idle TV standby (Stand-by als tv niet wordt gebruikt) uit.

  1. Druk op de bijgeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Selecteer Power (Aan/uit) in de categorie Tv.
  4. Selecteer Eco.
  5. Selecteer Idle TV standby (Stand-by als tv niet wordt gebruikt).
  6. Stel in op Off (Uit).
   OPMERKING: Afhankelijk van het model moet mogelijk ook Auto shut-off (Automatisch uitschakelen) worden uitgezet.

  Schakel de "automatische tv aan" of de "automatische inschakeling van de tv" van de Bravia Sync settings Uit.

  1. Druk op de HOME-knop op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Instellingen.
  3. Selecteer Externe ingangen in de categorie TV.
  4. Selecteer BRAVIA Sync-instellingen.
  5. Selecteer Auto TV aan of TV automatisch aanzetten.
  6. Stel in op Uit.

  Zet Daydream uit.

  1. Druk op de bijgeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Selecteer Daydream in de categorie Tv
  4. Selecteer When to sleep (Inschakelen van slaapstand).
  5. Stel in op Never (Nooit).

  Zet Sleep timer (Slaaptimer) uit.

  1. Druk op de bijgeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
  2. Selecteer Timers.
  3. Selecteer Sleep timer (Slaaptimer).
  4. Stel in op Off (Uit).

  Als de tv wordt ingeschakeld:
  Zet On timer (Aan-timer) uit.

  1. Druk op de bijgeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
  2. Selecteer Timers.
  3. Selecteer On timer (Aan-timer).
  4. Verwijder het vinkje bij On timer (Aan-timer).