Artikel-ID : 00118976 / Laatst gewijzigd : 30/06/2015Afdrukken

Hoe registreer ik de Smart Tennis Sensor op een Android-/iOS-apparaat?

  Dit zijn de stappen om de Smart Tennis Sensor te REGISTREREN op een Android-/iOS-apparaat.

  Voor Android-apparaten:

  Stap 1: Bereid de Smart Tennis Sensor voor.

  1. Om de Smart Tennis Sensor aan te zetten, drukt u 2 (twee) seconden lang op de AAN/UIT-knop.
  2. Het rode of blauwe lampje gaat langzaam aan. Houd de Bluetooth-knop ingedrukt.

  OPMERKING: Hoewel het blauwe lampje meteen wordt ingeschakeld zodra de knop wordt ingedrukt, dient u de Bluetooth-knop minstens 7 seconden lang ingedrukt te houden totdat het blauwe lampje rustig begint te knipperen.

  Stap 2: Bereid het Android-apparaat voor.

  OPMERKING: De stappen voor het AANZETTEN van de Bluetooth-functie kunnen variëren afhankelijk van het apparaat. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van het apparaat dat u gebruikt.

  1. Zet het Android-apparaat UIT.
  2. Zet het apparaat AAN.
  3. Tik op Settings (Instellingen).

  Zet de Bluetooth-schakelaar op ON (Aan) en tik vervolgens op het woord Bluetooth.

  Stap 3: Koppel beide apparaten via Bluetooth.

  1. Tik op Search for Device (Apparaat zoeken). Deze optie bevindt zich doorgaans boven in het scherm voor Bluetooth-instellingen. Dit verwijst naar een belangrijke functie, die afhankelijk van het model mogelijk op een andere locatie te vinden is. Kijk op de knop Menu en selecteer Search for Device (Apparaat zoeken).

   OPMERKING: Controleer of [SSE-TN1...] wordt weergegeven in de lijst met Available Devices (Beschikbare apparaten).

  2. Tik op dit item in de lijst en controleer of de status van [SSE-TN1...] is gewijzigd in [Connected] (Verbonden). Het koppelen begint.

   Zodra het proces is voltooid, knippert het blauwe lampje op de Smart Tennis Sensor vier keer.

  3. Ga terug naar het HOME-scherm (beginscherm) door op de HOME-knop te tikken en open de Smart Tennis Sensor-app. Als het bericht Sensor is Connected (Sensor is verbonden) wordt weergegeven naast een afbeelding van een racket, is de configuratie voltooid.

  Voor iOS-apparaten:

  Stap 1: Bereid de sensor voor.

  1. Zet de Smart Tennis Sensor aan door twee seconden lang op de aan/uit-knop te drukken.
  2. Het rode of blauwe lampje gaat langzaam aan. Houd de Bluetooth-knop ingedrukt. Hoewel er meteen een blauw lampje wordt ingeschakeld zodra de knop wordt ingedrukt, dient u de knop minstens 7 seconden lang ingedrukt te houden. Het blauwe lampje begint vervolgens rustig te knipperen

  OPMERKING: Het belangrijkste van deze procedure is dat de Bluetooth-knop ingedrukt moet blijven, zelfs nadat het blauwe lampje aangaat.

  Stap 2: Bereid het iOS-apparaat voor.

  1. Zet het iOS-apparaat uit. Zet het apparaat uit door de vergrendelknop van het iOS-apparaat ingedrukt te houden.
  2. Zet het iOS-apparaat aan.
  3. Tik op Settings (Instellingen).
  4. Controleer de Bluetooth-optie en bevestig dat de schakelaar op On (Aan) staat.

  Stap 3: Start het koppelen.

  1. Tik op Search for Device (Apparaat zoeken). Deze optie bevindt zich doorgaans boven in het scherm voor Bluetooth-instellingen. Dit verwijst naar een belangrijke functie, die afhankelijk van het model mogelijk op een andere locatie te vinden is. Kijk op de knop Menu en selecteer Search for Device (Apparaat zoeken).

   OPMERKING: Controleer of [SSE-TN1...] wordt weergegeven in de lijst met Available Devices (Beschikbare apparaten).

  2. Tik op dit item in de lijst en controleer of de status van [SSE-TN1...] is gewijzigd in [Connected] (Verbonden). Het koppelen begint.

   Zodra het proces is voltooid, knippert het blauwe lampje op de Smart Tennis Sensor vier keer.

  3. Ga terug naar het HOME-scherm (beginscherm) door op de HOME-knop te tikken en open de Smart Tennis Sensor-app. Als het bericht Sensor is Connected (Sensor is verbonden) wordt weergegeven naast een afbeelding van een racket, is de configuratie voltooid.