Artikel-ID : 00115220 / Laatst gewijzigd : 17/07/2019Afdrukken

De afstandsbediening van mijn tv doet raar, lijkt niet te reageren of gedraagt zich als de afstandsbediening van een van mijn andere apparaten.

  Als uw Bravia TV-afstandsbediening niet lijkt te reageren of zich gedraagt alsof de afstandsbediening van een ander apparaat in uw systeem is (een Blu-ray Disc-speler, decoder, mediaspeler, versterker, enzovoort), is dit waarschijnlijk te wijten aan de functie Bravia Sync.

  U kunt op elk moment het apparaat selecteren dat u met de afstandsbediening van de tv wilt bedienen door op de afstandsbediening van uw tv op de knop SYNC MENU te drukken. Afhankelijk van uw model tv, de regio en andere factoren kan de locatie van de knop op de afstandsbediening variëren. Hieronder vindt u voorbeelden van de waarschijnlijke plaats op uw afstandsbediening.

   afstandsbediening 1 afstandsbediening 2 afstandsbediening 3

  Door op de knop SYNC MENU te drukken, wordt een menu geopend waar u diverse instellingen kunt wijzigen.

  • Als u [HDMI Device Selection] (HDMI-apparaatkeuze) opent, kunt u een extern HDMI-apparaat selecteren dat compatibel is met BRAVIA Sync en dat u met de afstandsbediening van de tv wilt kunnen bedienen
  • [TV control with the TV remote]/[Device control by TV remote] (Tv bedienen met afstandsbediening van de tv/Apparaat bedienen met afstandsbediening van de tv) maakt het mogelijk om te wisselen welk apparaat wordt bediend met de afstandsbediening van de tv: de tv of het aangesloten apparaat

  Bij de meeste externe apparaten staat de instelling HDMI Control (HDMI-regeling) standaard AAN. Met deze instelling kan de afstandsbediening van de tv het externe apparaat bedienen door Bravia Sync te gebruiken.

  BELANGRIJK: Indien sommige apparaten in uw systeem niet voldoen aan HDMI-CEC (Consumer Electronics Control), kunt u compatibiliteitsproblemen ervaren waarbij Bravia Sync de normale tv-functionaliteit van de afstandsbediening uitschakelt, zonder dat het externe, incompatibele apparaat kan worden bediend. Dit doet zich vooral voor bij oudere apparaten.

  Als u compatibiliteitsproblemen ondervindt of deze functie liever niet gebruikt en in plaats daarvan de afstandsbedieningen van uw apparatuur wilt gebruiken, kunt u:

  • op elk moment HDMI Control (HDMI-regeling) UIT-zetten op uw externe apparaten. Raadpleeg de handleiding van uw apparatuur voor instructies om dit te doen

  of

  • op elk moment de functie Bravia Sync op uw tv UIT-zetten. Dit doet u als volgt:
   [HOME] > [Settings]* > [External Inputs] > [BRAVIA Sync Settings] (HOME > Instellingen> Externe ingangen > BRAVIA-synchronisatie-instellingen) en stel [BRAVIA Sync Control] (BRAVIA-synchronisatieregeling) in op Off (Uit)

  *OPMERKING: Voor Android Oreo (OSV-O) staat het Instellingen-pictogram in de rechterbovenhoek.