Artikel-ID : 00122195 / Laatst gewijzigd : 12/07/2018Afdrukken

Hoe stem ik mijn Sony Android-tv af of hoe stem ik opnieuw af (gids voor meerdere satellietantennes)?

  Deze gids geeft stap voor stap instructies voor het uitvoeren van basisafstemming voor maximaal vier satellietantennes (LNB).

  BELANGRIJK: Voordat u begint met de afstemprocedure, hebt u de basisgegevens van uw satellietsysteem nodig (zoals welke satelliet wordt ontvangen of hoe het signaal van de satellietantenne naar de tv wordt gestuurd). Deze informatie kunt u achterhalen door contact op te nemen met uw provider voor tv-uitzendingen en de leverancier van uw satellietantenne.

  De onderstaande procedure geldt voor al onze Sony Android-televisies. Afhankelijk van uw model tv kunnen er echter kleine verschillen zijn met betrekking tot de indeling van de afstandsbediening en de interface van het menu.

  Als u op enig moment meer hulp nodig hebt, kunt u meer informatie vinden in de ingebouwde Help-gids van uw tv of door naar de ondersteuningspagina van uw model tv te gaan.

  Pijltjestoetsen op de afstandsbediening Pijltjestoetsen op de afstandsbediening
  Gebruik de pijltjestoetsen op uw afstandsbediening om door het tv-menu te bladeren Selecteer opties door op de knop "+" (plus) te drukken. Dit is de ronde knop in het midden van het cirkelvormige Menu-gedeelte van uw afstandsbediening.

  1. Zet de tv aan en zorg ervoor dat de kabel van de satelliet (de antenne) goed op de tv is aangesloten.
  2. Druk op uw afstandsbediening op de knop [HOME].
  3. Selecteer Settings (Instellingen) → Channel Setup (Kanaalinstellingen) → Digital Setup (Digitale instellingen) Satellite Set-up (Satellietinstellingen) → Digital Satellite Tuning (Digitaal afstemmen op satelliet).
  4. Selecteer bij de vraag "Do you want to start Digital Satellite Tuning?" (Wilt u digitaal afstemmen op satelliet starten?) de optie Yes (Ja).
  5. Kies Fixed antenna (Vaste antenne) of DiSEqC en selecteer Next (Volgende).
  6. In deze stap wordt u gevraagd om te kiezen tussen twee satellietkanaallijsten: Preferred Satellite (Voorkeurssatelliet) of General Satellite (Algemene satelliet).

   • Preferred Satellite (Voorkeurssatelliet) bevat een kanaallijst van de geselecteerde provider voor tv-uitzendingen, samen met een aantal standaardparameters die helpen om op kanalen af te stemmen.
   • General Satellite (Algemene satelliet) toont alle kanalen van de geselecteerde satellietantenne. De ontvangst- en afstemparameters gebruiken de standaardinstellingen en moeten mogelijk worden aangepast afhankelijk van het type installatie.

   • OPMERKING: Sommige parameters kunnen worden gewijzigd wanneer wordt afgestemd met Preferred Satellite (Voorkeurssatelliet) en alle parameters kunnen worden gewijzigd wanneer wordt afgestemd met General Satellite (Algemene satelliet). Neem contact op met uw provider voor tv-uitzendingen en de leverancier van uw satellietantenne voor specifieke informatie over de instellingen die u dient in te voeren.

   Wanneer u Preferred Satellite (Voorkeurssatelliet) selecteert:

   1. Er wordt een lijst met providers weergegeven. Selecteer uw gewenste satellietprovider.
   2. Er wordt een lijst met satellieten getoond. Selecteer uw satelliet.
   3. Nu kunt u de balken voor signaalsterkte en signaalkwaliteit zien. Deze zouden bijna op MAX moeten staan. Dit geeft aan dat u een signaal van de satelliet ontvangt en dat u kunt beginnen af te stemmen op kanalen.

    OPMERKING: Als de balken een zwak signaal aangeven of helemaal niets aangeven, dient u de afstemparameters te wijzigen (meestal LNB Voltage (LNB-spanning) en/of DiSEqC control (DiSEqC-regeling) in LNB configuration (LNB-configuratie) of Polarization (Polarisatie) in de Transponder settings(Transponderinstellingen)). Zodra de indicatoren voor signaalsterkte en -kwaliteit omhooggaan, kunt u op kanalen beginnen af te stemmen.

   4. Druk op [Return] op uw afstandsbediening en selecteer Start.
   5. Vervolgens wordt begonnen met afstemmen op satellietkanalen. Een bericht geeft aan wanneer het afstemmen is voltooid.

   Wanneer u General Satellite (Algemene satelliet) selecteert:

   1. Begin door Satellite 1 (Satelliet 1) te selecteren.
   2. Zorg ervoor dat Satellite 1 (Satelliet 1) is ingesteld op ON (Aan).
   3. Stel Scan Type (Scantype) in op Manual (Handmatig).
   4. Ga naar Satellite Selection (Satellietkeuze) en selecteer uw satelliet uit de lijst.
   5. Ga naar LNB Configuration (LNB-configuratie), stel DiSEqC Control (DiSEqC-regeling) in op A en bevestig.
   6. Nu kunt u de balken voor signaalsterkte en signaalkwaliteit zien. Deze zouden bijna op MAX moeten staan. Dit geeft aan dat u een signaal van de satelliet ontvangt en dat u kunt beginnen af te stemmen op kanalen.

    OPMERKING: Als de balken een zwak signaal aangeven of helemaal niets aangeven, dient u de afstemparameters te wijzigen (meestal LNB Voltage (LNB-spanning) en/of DiSEqC control (DiSEqC-regeling) in LNB configuration (LNB-configuratie) of Polarization (Polarisatie) in de Transponder settings (Transponderinstellingen)). Zodra de indicatoren voor signaalsterkte en -kwaliteit omhooggaan, kunt u op kanalen beginnen af te stemmen.

   7. Ga terug en stel Scan Type (Scantype) in op Full (Volledig).
   8. Ga terug naar het scherm met de satellieten door tweemaal op [RETURN] te drukken op uw afstandsbediening.

    OPMERKING: Stel op dezelfde wijze een tweede satelliet in maar stel daarbij DiSEqC Control (DiSEqC-regeling) in op B in LNB Configuration (LNB-configuratie). Herhaal deze stap om ook satelliet 3 (DiSEqC C) en/of satelliet 4 (DiSEqC D) in te stellen.

   9. Ga terug naar het scherm met de satellieten door tweemaal op [RETURN] te drukken op uw afstandsbediening.
   10. Selecteer Start om te beginnen met afstemmen.

    BELANGRIJK: Afstemmen met een volledige scan voor twee of meer satellieten kan een uur duren.