Artikel-ID : 00119009 / Laatst gewijzigd : 30/06/2015Afdrukken

Terwijl Live Mode Video werd gebruikt, reageerden de speelgegevens niet meer. Wat moet ik doen?

  Dit kan te wijten zijn aan een verbroken Bluetooth-verbinding van de sensor.

  Controleer de volgende gegevens:

  • Controleer de resterende batterijlading van de sensor.
  • Bevestig dat het Bluetooth-lampje (blauw) van de sensor knippert.
   Als het Bluetooth-lampje (blauw) niet knippert, probeert u de sensor opnieuw op te starten. Als het blauwe lampje niet gaat branden, zelfs niet wanneer de Bluetooth-knop wordt ingedrukt, laadt u de sensor op. Waarschijnlijk is de resterende batterijlading van de sensor 0 (leeg).

  Raadpleeg het volgende voor informatie over het gedrag van de knipperende lampjes.

  • Controleer de resterende batterijlading van de smartphone/tablet die wordt gebruikt.
  • Als de Bluetooth-verbinding wordt onderbroken, ondanks dat de sensor voldoende is opgeladen, controleert u de resterende batterijlading van het apparaat. Zorg ervoor dat u het apparaat voor gebruik oplaadt indien de resterende batterijlading bijna leeg is.

   Als zowel de sensor als het apparaat allebei voldoende zijn opgeladen, voert u de koppelingsprocedure nogmaals uit.