Artikel-ID : 00119009 / Laatst gewijzigd : 30/06/2015

Terwijl Live Mode Video werd gebruikt, reageerden de speelgegevens niet meer. Wat moet ik doen?

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Dit kan te wijten zijn aan een verbroken Bluetooth-verbinding van de sensor.

Controleer de volgende gegevens:

  • Controleer de resterende batterijlading van de sensor.
  • Bevestig dat het Bluetooth-lampje (blauw) van de sensor knippert.
    Als het Bluetooth-lampje (blauw) niet knippert, probeert u de sensor opnieuw op te starten. Als het blauwe lampje niet gaat branden, zelfs niet wanneer de Bluetooth-knop wordt ingedrukt, laadt u de sensor op. Waarschijnlijk is de resterende batterijlading van de sensor 0 (leeg).

Raadpleeg het volgende voor informatie over het gedrag van de knipperende lampjes.

  • Controleer de resterende batterijlading van de smartphone/tablet die wordt gebruikt.
  • Als de Bluetooth-verbinding wordt onderbroken, ondanks dat de sensor voldoende is opgeladen, controleert u de resterende batterijlading van het apparaat. Zorg ervoor dat u het apparaat voor gebruik oplaadt indien de resterende batterijlading bijna leeg is.

    Als zowel de sensor als het apparaat allebei voldoende zijn opgeladen, voert u de koppelingsprocedure nogmaals uit.