Artikel-ID : 00123004 / Laatst gewijzigd : 27/06/2019Afdrukken

De tijd die wordt weergegeven op het scherm "Setup complete!" (Instellingen voltooid) van de eerste instellingen klopt niet

  U kunt de tijd instellen met CLOCK SETTING (Klokinstelling), een optie die wordt weergegeven op het scherm "Setup complete!" (Instellingen voltooid) tijdens de eerste instellingen van de Sony Android-tv.

  U kunt de tijd ook instellen door het startmenu te openen en het volgende pad te gebruiken:

  1. Selecteer Settings (Instellingen).
  2. Selecteer Date & time (Datum en tijd) in de categorie SYSTEM PREFERENCES (Systeemvoorkeuren).
  3. Stel Automatic date & time (Automatische datum en tijd) in op Off (Uit).
  4. Selecteer Time (Tijd).
  5. Selecteer Set time (Tijd instellen) en pas de tijd aan.