Artikel-ID : 00121928 / Laatst gewijzigd : 20/03/2018

Hebt u problemen met uw Sony Android-tv? Lees hoe u problemen oplost

  OPMERKING: Het volgende artikel is enkel van toepassing voor Europa. Dit houdt verband met lokale telecommunicatienormen en Europese wetgevingen.

  U kunt bepaalde problemen ondervinden met uw Sony Android-tv. Hieronder vindt u een lijst met artikelen die u helpen om eventuele problemen op te lossen.


  Uitleg over verschillende typen HDMI-problemen en hoe u ze oplost
  Mogelijke problemen met HDMI-connectiviteit en hoe u deze oplost

  De tv herkent de touchpad-afstandsbediening niet
  Ik kan de Touchpad-afstandsbediening niet gebruiken nadat ik de fabrieksinstellingen heb hersteld of nadat ik het apparaat uit de lijst met apparaten in de Bluetooth-instellingen heb verwijderd

  Wanneer u probeert om nieuwe software te downloaden voor uw Sony Android-tv, ervaart u een probleem dat resulteert in een continue upgradecyclus
  Wanneer er wordt geprobeerd om nieuwe software te downloaden, treedt er een fout op die resulteert in een continue upgradecyclus

  De tv kan geen Wi-Fi-verbinding herkennen
  Hoe los ik problemen met Wi-Fi-connectiviteit op mijn Sony Android-tv op?

  De tv wisselt traag van kanaal of reageert niet
  De tv wisselt traag van kanaal of reageert niet

  De tv kan een probleem hebben met de synchronisatie van beeld en geluid
  Waarom loopt het geluid niet synchroon met het beeld wanneer ik een soundbar op mijn tv aansluit via HDMI?

  De tv kan problemen hebben wanneer de HbbTV-functie wordt gebruikt
  Er zijn problemen met de HbbTV-functie, zoals onverwacht zelf opnieuw opstarten, stilstaand beeld en kleurvervorming in het kanaalvoorbeeld

  Bepaalde MHEG-kanalen worden niet weergegeven zoals bedoeld
  Ik heb problemen bij het bekijken van bepaalde MHEG-kanalen op mijn Sony Android-tv