Artikel-ID : 00164196 / Laatst gewijzigd : 29/03/2019

De computer in de veilige modus starten

  Volg de onderstaande stappen om de veilige modus te openen vanuit het besturingssysteem.

  BELANGRIJK: U moet extra stappen uitvoeren als u de veilige modus wilt openen maar niet in het besturingssysteem kunt komen .

  1. Klik op de knop Start Startknop en vervolgens op Instellingen.

   OPMERKING: U kunt ook de toetsencombinatie Windows-logo + I gebruiken om het scherm Instellingen te openen.

  2. Klik in het scherm Instellingen op Update & security (Bijwerken en beveiliging). Pictogram Update & Security (Bijwerken en beveiliging)
  3. Klik in het scherm UPDATE & SECURITY (Bijwerken en beveiliging) op Herstel en klik onder Geavanceerde opstartopties op de knop Restart now (Nu opnieuw starten). Geavanceerde opstartopties
  4. Klik in het scherm Kies een optie op Problemen oplossen en klik vervolgens op Geavanceerde opties
  5. Klik in het scherm Geavanceerde opties op Opstartinstellingen en vervolgens op de knop Opnieuw starten
  6. Druk in Opstartinstellingen op de toets 4 om de veilige modus te starten.

   OPMERKING: Druk op de toets 5 om de Veilige modus met netwerkmogelijkheden te starten of de toets 6 om Veilige modus met opdrachtprompt te starten.

  De computer wordt nu gestart in de veilige modus.