Artikel-ID : 00123124 / Laatst gewijzigd : 03/10/2017Afdrukken

Waarom kunnen mijn kind of ik geen gegevens synchroniseren nadat de Smart Tennis Sensor-app is bijgewerkt?

    Afhankelijk van het geregistreerde land of de gebruiksregio is om juridische redenen een minimumleeftijd ingesteld voor het gebruik van de app. Minderjarige gebruikers kunnen daarom de serversynchronisatiefuncties niet gebruiken. U vindt de minimumleeftijd voor uw land/regio in de Algemene voorwaarden in het menu van de app.

    Opnamegegevens, profielgegevens, geselecteerde rackets en "foto's met dagtitel " zullen niet worden gesynchroniseerd totdat de gebruiker de door de app vereiste minimumleeftijd heeft bereikt. De gegevens kunnen ook niet op andere apparaten of pc's worden geraadpleegd.

    OPMERKING: Gegevens die reeds zijn geüpload naar de server zullen opnieuw beschikbaar worden gemaakt wanneer de gebruiker de wettelijk vereiste minimumleeftijd heeft bereikt.