Artikel-ID : 00157074 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Ik hoor geen geluid als er een Walkman-speler of een mobiel apparaat van Xperia is aangesloten op de USB REAR- of de USB-B-poort

    Als het audiosysteem of de luidspreker geen geluid weergeeft als er een Walkman®-speler of een mobiel apparaat van Xperia™ is aangesloten op de USB REAR of de USB-B-poort van het audiosysteem of de luidspreker, controleert u het volgende:

    • Controleer of de geselecteerde FUNCTIE dezelfde is als de connector waarop het apparaat is aangesloten.. Selecteer de modus USB REAR of USB-B overeenkomstig de connector die wordt gebruikt voor het aangesloten apparaat
    • Als de Bluetooth®-functie van zowel de Walkman-speler of het mobiele apparaat van Xperia als het audiosysteem of de luidspreker is ingeschakeld en de apparaten zijn aangesloten via de USB REAR of de USB-B-poort, loopt de audio mogelijk via de Bluetooth-verbinding. Schakel de Bluetooth-functie van de Walkman-speler of het mobiele apparaat van Xperia uit