Artikel-ID : 00138120 / Laatst gewijzigd : 02/04/2019

X-Reality Pro, introductiefilm en geluidsdemo afspelen

  Volg de onderstaande stappen om demonstratie-inhoud af te spelen:

  1. Zet Demo Mode (Demonstratiemodus) aan.
   1. Druk op de afstandsbediening op de knop Home.
   2. Selecteer Settings (Instellingen).
   3. Selecteer Retail mode settings (Instellingen voor demonstratiemodus) in de categorie System Preferences (Systeemvoorkeuren).
   4. Selecteer Demo Mode (Demonstratiemodus) en stel deze optie in op On (Aan).
  2. Druk op de afstandsbediening op de knop INPUT en schakel over naar een tv-uitzending of een scherm voor een externe ingang.
  3. Speel de afzonderlijke inhoud af vanuit het Action Menu (Actie-menu).
   1. Druk op de afstandsbediening op ACTION MENU.
   2. Selecteer ePOP+Feature Demo (ePOP+Functiedemonstratie).
   3. Druk op de afstandsbediening nogmaals op ACTION MENU.
   4. Selecteer X-Reality PRO, Introduction movie (Introductiefilm) of Sound Demo (Geluidsdemo).

  Na het afspelen volgt u de onderstaande stappen om Demo Mode (Demonstratiemodus) en Picture Reset Mode (Beeldresetmodus) op Off (Uit) te zetten.

  1. Druk op de afstandsbediening op de knop Home.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Selecteer Retail mode settings (Instellingen voor demonstratiemodus) in de categorie System Preferences (Systeemvoorkeuren).
  4. Selecteer Demo Mode (Demonstratiemodus) en stel deze optie in op Off (Uit).
  5. Selecteer Picture Reset Mode (Beeldresetmodus) en stel deze optie in op Off (Uit).
  OPMERKING: Wanneer Demo Mode (Demonstratiemodus) wordt ingeschakeld, wordt Picture Reset Mode (Beeldresetmodus) automatisch ingeschakeld. Wanneer Picture Reset Mode (Beeldresetmodus) is ingeschakeld, blijven de beeldkwaliteitsinstellingen voor etalagedisplays behouden. Zet deze instelling daarom uit.