Artikel-ID : 00156383 / Laatst gewijzigd : 13/11/2017

Hoewel het systeem verbinding maakt via een bekabeld LAN, kan er geen muziek van iTunes worden afgespeeld

  In uitzonderlijke gevallen kan het systeem, na het uitvoeren van bepaalde bewerkingen, geen muziek vanaf iTunes afspelen, ondanks de bekabelde LAN-verbinding.

  Voer de volgende stappen uit.

  1. Schakel het systeem uit.

   Als het lampje Standby of het lampje on/standby oranje brandt, volgt u de instructies hieronder om de BLUETOOTH-/netwerkstand-bymodus te annuleren voordat u verdergaat met de volgende stap.

   • CMT-SX7 en CMT-SX7B
    1. Laat het systeem ingeschakeld.
    2. Zet in het MENU de instelling BT/NW Standby (Bluetooth/Netwerkstand-by) op Off (Uit).
    3. Schakel het systeem uit.
    4. Controleer of het lampje Standby niet brandt.
   • SRS-X99, SRS-X88 en SRS-X77
    1. Laat het systeem ingeschakeld.
    2. Houd de aan-uitknop ingedrukt om de stand-bymodus in te schakelen.
    3. Controleer of het lampje on/standby niet brandt.

     OPMERKING: Als u wilt terugkeren naar de BLUETOOTH-/netwerkstand-bymodus, houdt u de aan-uitknop ingedrukt terwijl het systeem wordt ingeschakeld totdat het lampje on/standby oranje wordt.

  2. Laat de LAN-kabel aangesloten en schakel het systeem weer in.
  3. Controleer of er een netwerkverbinding is gemaakt en probeer opnieuw muziek van iTunes af te spelen.