Artikel-ID : 00137986 / Laatst gewijzigd : 12/07/2018Afdrukken

Ik kan geen satelliet-tv-programma's bekijken

  Indien u onverwacht problemen ervaart bij het bekijken van satellietprogramma's op uw tv, probeert u de volgende stappen:

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Settings (Instellingen) en druk vervolgens op de knop Enter.
  3. Selecteer Channel setup (Kanaal instellen) in de categorie Tv en druk vervolgens op de knop Enter.
  4. Selecteer Digital setup (Digitale instellingen) en druk vervolgens op de knop Enter.
  5. Selecteer Satellite Set-up (Satellietinstellingen) en druk vervolgens op de knop Enter.
  6. Selecteer Digital Satellite Tuning (Afstemmen op digitale satelliet) en druk vervolgens op de knop Enter.
  7. Selecteer Yes (Ja) en druk vervolgens op de knop Enter.

   Automatisch afstemmen beginnen
  8. Selecteer Next (Volgende) en druk vervolgens op de knop Enter.

   Afbeelding
  9. Selecteer General Satellite (Algemene satelliet) of Preferred Satellite (Voorkeurssatelliet) - selecteer de satelliet waarop eerder is afgestemd. Druk vervolgens op de knop Enter.

   Algemene satelliet
  10. Selecteer Normal Scan (Normaal scannen) en druk vervolgens op de knop Enter.
  11. Indien u Preferred Satellite (Voorkeurssatelliet) hebt geselecteerd, selecteert u Operator (Provider). Druk vervolgens op de knop Enter.
  12. Selecteer de satelliet waarbij DiSEqC Control Disabled (DiSEqC-regeling uitgeschakeld) wordt weergegeven en druk vervolgens op de knop Enter.

   Satelliet 1
  13. Selecteer LNB Configuration (LNB-configuratie) en druk vervolgens op de knop Enter.
  14. Selecteer DiSEqC Control (DiSEqC-regeling) en wijzig de instelling van Disabled (Uitgeschakeld) naar de juiste waarde.

   DiSEqC-regeling
  15. Druk herhaaldelijk op de knop BACK totdat u terugkeert naar het startscherm. Controleer vervolgens of het mogelijk is om satelliet-tv-programma's te bekijken.

  BELANGRIJK: Indien u de HOME-knop gebruikt om terug te keren naar het hoofdmenu van de tv, is het mogelijk dat de nieuwe instellingen niet worden toegepast.