Artikel-ID : 00144342 / Laatst gewijzigd : 09/11/2017Afdrukken

Naam van het Wi-Fi-netwerk overlapt het invoerscherm voor het Wi-Fi-wachtwoord

  Als de naam van het Wi-Fi-netwerk te lang is, wordt deze mogelijk niet volledig weergegeven en kan deze het scherm voor het invoeren van het wachtwoord van de Android-TV overlappen. Wijzig of verkort naam voor het Wi-Fi-netwerk om te voorkomen dat dit gebeurt. Druk op de knop TERUG op de meegeleverde IR-afstandsbediening scherm om terug te keren naar het invoerscherm van de naam van het Wi-Fi-netwerk of volg de onderstaande stappen.

  1. Druk op de knop HOME van de meegeleverde infraroodafstandsbediening.
  2. Selecteer Settings (Instellingen) in de categorie Settings (Instellingen).
  3. Selecteer in de categorie Netwerk & Toebehoren de optie Netwerk.
  4. Selecteer Instellen netwerk.
  5. Selecteer Expert.
  6. Selecteer Wi-Fi.
  7. Selecteer Handmatig invoeren.
  8. Voer de ingekorte naam voor het Wi-Fi-netwerk in.