Artikel-ID : 00135670 / Laatst gewijzigd : 08/06/2022Afdrukken

De BRAVIA-TV kan niet worden ingeschakeld of de tv gaat aan en zet zichzelf vervolgens weer uit

  Omdat elk van deze stappen een mogelijke oplossing biedt voor het probleem, dient u na elke stap te controleren of het probleem is opgelost.

  Indien het ledlampje brandt of knippert
  Raadpleeg De BRAVIA-tv is ingeschakeld, maar het scherm is leeg en het ledlampje brandt of knippert .

  A. Zorg dat het netsnoer goed is aangesloten.

  1. Zorg dat het netsnoer goed op de aansluiting van de BRAVIA-TV is aangesloten.
  2. Als het tv-model uitgerust is met een netspanningsadapter heeft, controleert u ook de aansluiting tussen de netspanningsadapter en het netsnoer.
  3. Zorg dat het netsnoer goed in het stopcontact in de muur is gestoken.
   OPMERKING: Gebruik geen stekkerdozen en steek het netsnoer rechtstreeks in een stopcontact.

   Afbeelding

   A: Netspanningsadapter
   B: Netsnoer

  B. Controleer of de BRAVIA-TV is ingeschakeld door op de aan/uit-knop op de BRAVIA-TV zelf te drukken (niet de knop op de afstandsbediening).
   

  Afbeelding

  C. Om te controleren of er invloed is van externe apparaten die zijn aangesloten op de BRAVIA-TV, verwijdert u alle kabels (USB, bekabeld LAN, HDMI, antennekabels) behalve het netsnoer en kijkt u of dit probleem zich blijft voordoen.

  Afbeelding

   

  1. Tv-aansluitingen 
  2. Verwijder de kabels
  3. Externe apparaten
   1. Router
   2. Netwerkapparaten
   3. HDD-USB-apparaat
   4. USB-adapter voor draadloos LAN (UWA-BR100)
   5. Videoapparatuur
   6. Antenneapparatuur zoals signaalversterkers

  D. Controleer of het probleem verbetert door [Idle TV Standby] (Stand-by als tv niet wordt gebruikt) op [OFF] (Uit) te zetten.
  Wanneer de functie Idle TV Standby (Stand-by als tv niet wordt gebruikt) is ingeschakeld, wordt de BRAVIA-TV automatisch uitgeschakeld indien het scherm gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt.
  Indien niet OFF  (Uit) maar een andere optie (bijvoorbeeld 1h) is geselecteerd in  Settings (Instellingen)* → System Settings (Systeeminstellingen) → Eco → Idle TV Standby (Stand-by als tv niet wordt gebruikt), verandert u de optie naar OFF (Uit).

  E. Controleer of het probleem verbetert door [On Timer] (Aan-timer) of [Sleep Timer] (Slaaptimer) op [OFF] (Uit) te zetten.
  Wanneer de functie On Timer (Aan-timer) of Sleep Timer (Slaaptimer) is ingeschakeld, wordt de BRAVIA-TV automatisch uitgeschakeld na de vooraf ingestelde tijdsduur.
  Controleer de volgende instellingen via  Settings* → System Settings → Clock/Timers (Instellingen → Systeeminstellingen → Klok/timers).

  1. Zet On Timer (Aan-timer) op OFF (Uit).
   Indien ON (Aan) is geselecteerd, wordt de BRAVIA-TV automatisch ingeschakeld op de vooraf ingestelde tijd en automatisch uitgeschakeld nadat de periode is verstreken die vooraf is ingesteld in Duration (Tijdsduur).

  2. Zet Sleep Timer (Slaaptimer) op OFF (Uit).
   Indien een instelling anders dan OFF (Uit) is geselecteerd, wordt de BRAVIA-TV automatisch uitgeschakeld na de vooraf ingestelde tijd.

  F. Controleer of het probleem zich voordoet wanneer u de afstandsbediening verbergt.
  Om er zeker van te zijn dat de storing wordt veroorzaakt door de afstandsbediening (en niet door de BRAVIA-TV), controleert u of dit symptoom optreedt wanneer u met uw hand het licht blokkeert dat afkomstig is van de sensor van de afstandsbediening.

  Afbeelding

  OPMERKING: Bij BRAVIA-TV's die voor 2012 zijn verkocht, kunt u de sensor van de afstandsbediening vinden bij het IR-symbool onder aan de BRAVIA-TV.
  Indien u twijfelt over de positie van de sensor, kunt u op de afstandsbediening op de knop ? drukken en de ingebouwde handleiding raadplegen.

  G. Controleer of de tv onmiddellijk na het inschakelen wordt uitgeschakeld door de afstandsbedieningssensor te verbergen.
  De interne verwerking van de BRAVIA-TV kan enige tijd duren of mislukken wegens de netwerkdienst/gegevensuitzending/externe apparaten.
  Wanneer de symptomen worden veroorzaakt door deze externe factoren, wordt de situatie verbeterd door het netsnoer uit het stopcontact te halen en weer in het stopcontact te steken. Mogelijk werkt u BRAVIA-TV vervolgens weer naar behoren.

  1. Zet de BRAVIA-TV uit.
  2. Haal de stekker (netsnoer) uit het stopcontact.
  3. Wacht 2 minuten voordat u het netsnoer weer in het stopcontact steekt.
  4. Zet de BRAVIA-TV aan.

  *OPMERKING: Voor Android Oreo (OSV-O) staat het Instellingen-pictogram in de rechterbovenhoek.