Artikel-ID : 00139128 / Laatst gewijzigd : 12/06/2016Afdrukken

De rand van de video van een extern apparaat wordt afgesneden.

  Pas het weergavegebied aan.

  1. Druk op de afstandsbediening op de knop HOME.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Selecteer Display in de categorie Tv.
  4. Selecteer Screen (Scherm).
  5. Selecteer Auto display area (Automatisch weergavegebied) en stel deze optie in op Off (Uit).
  6. Selecteer Display area (Weergavegebied) en stel deze optie in op Full pixel (Volledige pixel) of +1.