Artikel-ID : 00147184 / Laatst gewijzigd : 07/07/2020Afdrukken

Hoe stel ik een smartphone in als hotspot voor streaming?

  Voer de volgende stappen uit om een smartphone als hotspot te gebruiken:

  1. Open de Network Setting Tool (Netwerkinstellingstool).
   • Voor Handycam

    1. Open het programma PlayMemories Home vanaf de computer.
    2. Sluit de camera aan en schakel deze in.
    3. Klik op Tool.
    4. Klik op Network Setting Tool (Netwerkinstellingstool)
   • Voor Action Cam

    1. Open het programma Action Cam Movie Creator vanaf de computer.
    2. Sluit de camera aan en schakel deze in.
    3. Klik op Camera Settings (Camera-instellingen).

     Camera-instellingen

    4. Klik in Camera Settings (Camera-instellingen) op Camera Settings for Live Streaming (Camera-instellingen voor live streamen).

     Camera-instellingen voor live streamen

  2. Klik in het scherm Network Setting Tool (Netwerkinstellingstool) op Next (Volgende).

   Netwerkinstellingstool

  3. Klik in Streaming Services (Streamingservices) op Connect (Verbinden).

   Streamingdiensten


   OPMERKINGEN: Voor Action Cams, voer de Network name (SSID) (Netwerknaam (SSID)) en het Password (Wachtwoord) van de smartphone in voordat u Streaming Services (Streamingservices) instelt.

   • Schakel de hotspotfunctie op de smartphone in.
   • Als de Network name (Netwerknaam) automatisch moet worden ingevoerd, klikt u op Choose (Kiezen) en selecteert u de netwerknaam van de smartphone uit de lijst.
   • Netwerknaam

  4. Voer de gegevens van het Ustream-account in en klik achtereenvolgens op Login (Aanmelden) en Allow (Toestaan).

   Ustream-account

   Toestaan

  5. Breng de instellingen over naar de camera. Klik op Transfer to camera (Overbrengen naar camera).

   Overbrengen naar camera

   OPMERKING: Ustream biedt geen ondersteuning voor de resolutie 640x360.

  6. Op de schermen Transfer the updated settings to the camera now? (De bijgewerkte instellingen nu overbrengen naar de camera?) en Transfer completed (Overdracht voltooid), klikt u op OK.

   De bijgewerkte instellingen nu overbrengen naar de camera?

   Overdracht voltooid

  7. Ontkoppel de camera veilig van de computer.
  8. Om met streamen te beginnen:

   1. In het MENU van de camera selecteert u Wireless (Draadloos).
   2. Selecteer Live Streaming (Live streaming).
   3. Druk op de knop Record (Opnemen) om met streamen te beginnen/stoppen.

   OPMERKINGEN: Ga voor Action Cams naar LIVE door op NEXT (Volgende) te drukken en vervolgens op de knop Record (Opnemen) te drukken om met streamen te beginnen/stoppen.

   • De camera zoekt de hotspot van de smartphone terwijl PREP (Voorbereiden) op het display wordt weergegeven.
   • Het kan even duren voordat de smartphone de camera heeft gedetecteerd. Nadat de camera is gedetecteerd, is de verbinding tot stand gebracht en wordt ONAIR (In de lucht) weergegeven.

  Wanneer de melding NO AP (No Access Point Error, Foutmelding geen toegangspunt) wordt weergegeven, probeert u het volgende:

  • Stel het apparaat opnieuw in.
  • Werk de firmware van het toegangspunt of de router bij.
  • Probeer een ander toegangspunt of andere router.
  • Controleer of de instellingen DATE en TIME (Datum en tijd) van de camera juist zijn.
  • Voer de gegevens van het socialemedia-account voor de streamingservices en instelling voor streamen in.
  • OPMERKING: Door de instellingen van de sociale media te configureren, kunt u een opmerking via sociale media plaatsen wanneer uw videostream begint.

    • Verbindingsinstellingen voor Twitter of Facebook.
    • Opmerkingen die u plaatst.