Artikel-ID : 00154479 / Laatst gewijzigd : 13/11/2017Afdrukken

De led-lampjes kunnen niet worden uitgeschakeld als de modus BT STANDBY (BT Stand-by) is ingesteld.

De DIMMER-knop werkt niet als de modus BT STANDBY (BT Stand-by) is ingesteld.

    De led-lampjes gaan niet uit als de modus BT STANDBY (BT Stand-by) is ingesteld op ON (Aan). Dit is volgens de specificaties van het product.

    De DIMMER-knop werkt alleen met de led-lampjes als het apparaat is ingeschakeld.