Artikel-ID : 00149090 / Laatst gewijzigd : 03/10/2017Afdrukken

Veelgestelde vragen over de USB-DAC-versterker

  OPMERKING: Dit artikel geldt alleen voor specifieke producten. Zie 'Betreffende producten' onder aan dit artikel.

  Secties in dit antwoord:


  Verbinding maken met apparaten


  V1: Wat heb ik nodig voor weergave op hoge resolutie vanaf een Android-smartphone via een USB-DAC-versterker?

  A1: U hebt een USB OTG-kabel en een USB-kabel (USB A-stekker of USB micro B-stekker) nodig.
  U hebt ook een toepassing met hoge resolutie nodig waarmee uitvoer via USB mogelijk is plus een Android-smartphone die uitvoer via USB ondersteunt.
  Raadpleeg de specificaties van uw aangesloten apparaat om te controleren of het uitvoer op hoge resolutie ondersteunt.


  V2: Wat heb ik nodig voor weergave op hoge resolutie vanaf een iPhone via een USB-DAC-versterker?

  A2: U hebt een adapter (afzonderlijk verkrijgbaar) en een USB-kabel (USB A-stekker - USB micro B-stekker) nodig.
  U hebt ook een toepassing met hoge resolutie nodig waarmee gegevens met hoge resolutie via USB uitgevoerd kunnen worden.

  OPMERKING: Er wordt geen specifieke kabel aanbevolen.


  Afspeelspecificaties


  Q3: Is afspelen van oorspronkelijk DSD mogelijk via USB-DAC?

  A3: Ja, dat is mogelijk. (DSD 2,8 MHz/1-bits en 5,6 MHz/1-bits worden ondersteund)
  Voor het afspelen van oorspronkelijke DSD hebt u een apparaat en een toepassing nodig die het afspelen van DSD ondersteunen.
  Als u oorspronkelijke DSD-weergave wilt afspelen, controleert dan de instellingen en specificaties van uw apparaat en toepassing.

   

  V4: De genoemde bitdiepte is 32-bits, maar kunnen 32-bits bestanden worden afgespeeld?

  A4: De genoemde samplingfrequentie en de bitdiepte voor dit product geven de typen bestanden aan die kunnen worden afgespeeld.
  32-bits bestanden worden als 24-bits afgespeeld.

   

  V5: Wordt onderbrekingsvrije weergave ondersteund?

  A5:
  Ja, onderbrekingsvrije weergave wordt ondersteund. Als de bestandsindeling, samplingfrequentie en bitdiepte van de nummers vóór en na het huidige afgespeelde muzieknummer hetzelfde zijn, wordt de weergave niet onderbroken.

   

  V6: Kan de tijdsafstemming worden aangepast tijdens het afspelen van DSD via USB-DAC?

  A6:
  Ja, dat kan. De sub-uitgang kan echter niet worden aangepast.

  OPMERKING: De tijdsafstemming kan tijdens het afspelen van DSD worden aangepast voor de kanalen links- en rechtsvoor en links- en rechtsachter.  Probleemoplossing

  • Verbindingen


  V7: Mijn Android-smartphone wordt niet herkend door USB DAC.

  A7: Controleer of de instelling voor de audio-uitgang op uw aangesloten apparaat is ingesteld op USB.
  Om de instelling op Xperia-smartphones te controleren, gaat u als volgt te werk.

  OPMERKING: Het display kan per Xperia-model verschillen. Ook hebben sommige modellen deze instelling mogelijk niet.

  1. Selecteer Settings (Instellingen).
  2. Selecteer Xperia Connectivity (Xperia-connectiviteit).
  3. Selecteer USB Connectivity (USB-connectiviteit).
  4. Bevestig uw actie met Detect USB device (USB-apparaat detecteren).


  • Opladen


  V8: Het aangesloten apparaat via USB-DAC (USB-micropoort B) wordt niet opgeladen.

  A8: Aangesloten apparaten kunnen niet worden opgeladen via USB-micropoort B. Apparaten kunnen alleen worden opgeladen via USB1 of USB2.


  • Bediening


  V9: Nummers kunnen niet worden bestuurd vanaf het apparaat.

  A9:
  Tijdens weergave via een USB-DAC-verbinding kunnen nummers niet vanaf het apparaat worden afgespeeld.
  Speel de nummers vanaf het aangesloten apparaat af.

  BELANGRIJK: Bedien het apparaat nooit tijdens het rijden.


  • Geluid


  V10: USB-DAC geeft geen geluid.

  A10:
  Controleer de volgende zaken, afhankelijk van uw gebruikssituatie.

  - 1. Bij het uitvoeren van een Bluetooth®-koppeling tijdens USB-DAC-weergave:
  De audio-uitgang van het verbonden apparaat moet zijn gewijzigd van USB-DAC in Bluetooth®-audio.
  Als USB-DAC geen geluid geeft, controleert u of de audio-uitgang van het verbonden apparaat is ingesteld op USB.

  - 2. Bij een verbinding via Bluetooth®:
  De audio-uitgang van het verbonden apparaat is mogelijk ingesteld op Bluetooth®.
  Als USB-DAC geen geluid geeft, controleert u of de audio-uitgang van het verbonden apparaat is ingesteld op USB.

  - 3Bij gebruik van een Android-smartphone:
  Bevestig nogmaals de plaatsing van de USB OTG-kabel en de USB-kabel.
  Zie de handleiding over verbindingen in de instructies voor meer informatie.

  - 4. Bij verbindingen met Walkman/Xperia via Bluetooth®:
  Verbreek de Bluetooth®-verbinding.

  - 5. Als het product geen geluid produceert wanneer het met een computer is verbonden:

  Controleer het volgende zaken.

  • Start uw pc opnieuw op.
  • Op een Windows-computer installeert u het 'USB-apparaatbesturingsprogramma van Sony' als u dit nog niet hebt gedaan.
  • Schakel de BRON op het product UIT en weer AAN.
  • Controleer of de computer en het product op de juiste wijze zijn verbonden.
  • Probeer het product aan te sluiten op een andere USB-poort van de computer en controleer of het wordt herkend. Als het product wordt herkend, is er mogelijk een probleem met de USB-poort.

  - 6. Als er geen geluid wordt geproduceerd wanneer u Media Go gebruikt voor weergave:

  Controleer de volgende stappen.

  1. Ga in Media Go naar Tools (Extra) en selecteer Preferences (Voorkeuren).
  2. Selecteer Audio Output (Audio-uitgang).
  3. Selecteer ASIO Device (ASIO-apparaat).
  4. Selecteer Sony ASIO device (ASIO-apparaat van Sony) en druk op de knop OK.

   

  V11: De OPT-uitgang geeft geen geluid bij weergave van DSD via USB-DAC.

  A11
  : De audio-uitgang via OPT is niet mogelijk tijdens DSD-weergave via USB-DAC.

   

  V12: Ik hoor ruis tussen nummers.

  A12
  : Controleer de instellingen van de afspeel-app.


  Foutmeldingen/berichten

  V13: Ik heb een apparaat aangesloten, maar de melding No device (Geen apparaat) wordt weergegeven.

  A13: A
  ls het scherm van het aangesloten apparaat zichzelf uitschakelt of het apparaat in stand-by gaat, kan het signaal van het aangesloten apparaat worden onderbroken. Vervolgens wordt No device (Geen apparaat) weergegeven.
  Controleer of het aangesloten apparaat is ingeschakeld en functioneert.
  De handelingen verschillen per aangesloten apparaat. Raadpleeg daarom de handleiding voor uw verbonden apparaat.