Artikel-ID : 00151453 / Laatst gewijzigd : 08/08/2019

Is er een manier om rechtstreeks toegang krijgen tot de geavanceerde netwerkinstellingen?

  Volg de hieronder beschreven stappen voor toegang tot de geavanceerde netwerkinstellingen:

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Setup (Instellingen).
  3. Selecteer Network Settings (Netwerkinstellingen).
  4. Selecteer Internet Settings (Internetinstellingen).
   • Voor een bedrade verbinding:
    1. Selecteer Wired Setup (Bedraad instellen).
    2. Selecteer Manual (Handmatig).
   • Voor een draadloze verbinding:
    1. Selecteer Wireless Setup (Draadloos instellen).
    2. Selecteer New Connection Registration (Nieuwe verbinding registreren).
    3. Selecteer Manual Registration (Handmatige registratie).
  5. Volg de instructies op het scherm.