Artikel-ID : 00157213 / Laatst gewijzigd : 19/01/2017

Toevoegen aan Mijn Apps wordt niet weergegeven. Ik kan dus geen apps toevoegen aan Mijn Apps.

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Wanneer ik druk op de Optie-knop op het scherm Alle Apps wordt Toevoegen aan Mijn Apps niet weergegeven.

Hiervoor kunnen twee oorzaken zijn.

  • De app staat al in het gedeelte Mijn Apps van het Startscherm.
  • Het gedeelte Mijn Apps op het Startscherm is vol.

    OPMERKING: Het aantal items dat kan worden geregistreerd in het gedeelte Mijn Apps is als volgt.
    • Standalone-modus: 5
    • Netwerkmodus: 10