Artikel-ID : 00154159 / Laatst gewijzigd : 10/08/2016Afdrukken

Een fout: "Feature not available. Please try again later" (Functie niet beschikbaar. Probeer het later opnieuw) wordt weergegeven en mijn USB-HDD kan niet worden geregistreerd

  De USB-HDD is geformatteerd op een manier die de tv niet kan herkennen. Gebruik een computer om de volgende bewerkingen uit te voeren en wijzig de indeling van de HDD naar een indeling die uw tv kan herkennen.

  BELANGRIJK: Zorg ervoor dat u niet per ongeluk de HDD van uw computer initialiseert.
  1. Verwijder alle partities.
  2. Maak één partitie.
  3. Formatteer de partitie naar NTFS.

  Voor de specifieke bedieningsprocedures neemt u contact op met de fabrikant van uw HDD of computer.