Artikel-ID : 00155891 / Laatst gewijzigd : 19/01/2017

Sommige zenders zijn verdwenen uit de programmagids van de tv

  Als de naam van de zender verandert, kan ook het zendernummer veranderen. In dat geval kunt u het zendernummer op de volgende manier(en) herstellen.

  Bij gebruik van Sony Editor-software: (Alleen voor Duitsland)

  1. Exporteer de zenderlijst naar een USB-apparaat.

   1. Sluit het USB-apparaat aan op de tv.
   2. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
   3. Selecteer Instellingen.
   4. Selecteer Channel set up (Zender installatie) in de categorie TV.
   5. Selecteer Digitaal Set-up.
   6. Selecteer Technical setup (Technische set-up).
   7. Selecteer Overdracht van programmalijst.
   8. Selecteer Exporteren.
  2. Herstel het zendernummer met de Sony Editor-software:

   1. Sluit het gewenste USB-apparaat aan op een pc.
   2. Open de zenderlijst met de Sony Editor-software:
   3. Zoek naar de bijbehorende zendernaam in de lijst en herstel het oorspronkelijke zendernummer.
  3. Importeer de zenderlijst naar de tv:

   1. Sluit het gewenste USB-apparaat weer aan op de tv.
   2. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
   3. Selecteer Instellingen.
   4. Selecteer Channel set up (Zender installatie) in de categorie TV.
   5. Selecteer Digitaal Set-up.
   6. Selecteer Technical setup (Technische set-up).
   7. Selecteer Overdracht van programmalijst.
   8. Selecteer Importeren.

  Als er geen Sony Editor-software wordt gebruikt:

  Zoek naar de bijbehorende zendernaam en herstel het oorspronkelijke zendernummer als volgt:

  • Voor digitaal/kabel

   1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
   2. Selecteer Instellingen.
   3. Selecteer Channel set up (Zender installatie) in de categorie TV.
   4. Selecteer Digitaal Set-up.
   5. Selecteer Digital Tuning (Digitaal afstemmen).
   6. Selecteer Program List edit (Programmalijst bewerken).
   7. Druk op de [↓] (pijlknop omlaag) of [↑] (pijlknop omhoog) op de afstandsbediening om te zoeken naar de bijbehorende zendernaam.
   8. Selecteer de bijbehorende zendernaam en druk op de [→] (pijlknop rechts) op de afstandsbediening. De zendernaam wordt wit gemarkeerd en naar rechts verplaatst.
   9. Druk op de [↓] (pijlknop omlaag) of [↑] (pijlknop omhoog) op de afstandsbediening om naar het vorige zendernummer te gaan.
  • Voor satelliet
   Alleen stap 5 en 6 wijken af van de stappen in het gedeelte Voor digitaal/kabel hierboven, de andere stappen zijn hetzelfde.
   Stap 5 en 6 zijn als volgt:

  5. Selecteer Satellite setup (Satelliet set-up).
  6. Selecteer Satellite Programme List edit (Satellietprogrammalijst bewerken).