Artikel-ID : 00159077 / Laatst gewijzigd : 13/11/2017Afdrukken

Kan geen verbinding maken met het via Bluetooth gekoppelde apparaat of er is geen geluid

  • De koppelingsprocedure is voltooid, maar als ik een nummer probeer af te spelen komt er geen geluid uit het aangesloten Bluetooth-audioapparaat.
  • Ik kan geen nummer afspelen vanaf het Bluetooth-audioapparaat dat ik gebruik.

  Voer de volgende stappen uit om dit probleem op te lossen en controleer vervolgens of er geluid uit het Bluetooth-audioapparaat komt.

  OPMERKING:

  • De procedure verschilt afhankelijk van de Android-versie van uw Walkman.
  • Elektromagnetische golven van een magnetron of radiogolven van een draadloze LAN gebruiken mogelijk dezelfde band; als er een apparaat in de buurt is met dat dergelijke golven produceert, verplaats u het apparaat en probeert u het opnieuw.
  1. Controleer of de Bluetooth-functie op de Walkman is ingeschakeld.
    Bluetooth-functie is ingeschakeld  Bluetooth-functie is uitgeschakeld
    Bluetooth inschakelen  Bluetooth uitschakelen
   • Android 4.0 of nieuwer
    1. Tik op Apps op het startscherm.
    2. Tik op instellingen (instellingen) op het scherm met apps.
    3. Controleer of de Bluetooth-functie is ingeschakeld op het scherm Instellingen. Als de Bluetooth-positie op UIT staat, is de functie uitgeschakeld. Zet de functie op AAN.
   • Android 2.3
    1. Tik op menu (menuknop) rechtsonder op het startscherm.
    2. Tik op instellingen (instellingen).
    3. Tik op Draadloos en netwerken op het scherm Instellingen.
    4. Controleer of het selectievakje Bluetooth is aangevinkt als het scherm Draadloze netwerken wordt weergegeven. Als het selectievakje niet is aangevinkt, is de Bluetooth-functie uitgeschakeld. Vink het vakje aan om de functie in te schakelen.
  2. Sluit uw Walkman opnieuw aan op het Bluetooth-audioapparaat.
   Zet het gekoppelde Bluetooth-audioapparaat aan en zet het in de detecteerbaar voor Bluetooth-modus.

   OPMERKING:

   • Raadpleeg de handleiding van het apparaat waarmee u wilt koppelen voor informatie over hoe u het gekoppelde Bluetooth-audioapparaat in de detecteerbare modus zet.
   • Als tijdens de volgende stappen de naam van het Bluetooth-audioapparaat waarmee u wilt koppelen niet wordt weergegeven, is de koppeling niet tot stand gebracht. Voer de koppelingsprocedure opnieuw uit.
    • Android 4.0 of nieuwer
     1. Tik op Apps op het startscherm.
     2. Tik op instellingen (instellingen) op het scherm met apps.
     3. Tik op Bluetooth op het scherm Instellingen.
     4. Tik op de naam van het Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wilt maken in het gedeelte Gekoppelde apparaten.
     5. Wacht totdat Aangesloten wordt weergegeven onder de naam van het Bluetooth-audioapparaat. Als u dit ziet, is procedure voltooid.
    • Android 2.3
     1. Tik op menu (menuknop) rechtsonder op het startscherm.
     2. Tik op instellingen (instellingen).
     3. Tik op Draadloos en netwerken op het scherm Instellingen.
     4. Tik op Bluetooth-instellingen op het scherm Draadloos en netwerken.
     5. Tik op de naam van het Bluetooth-audioapparaat in de lijst in het gedeelte Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
  3. Controleer nadat de Walkman en het Bluetooth-audioapparaat opnieuw zijn opgestart of het probleem is opgelost.
  4. Als het probleem na het uitvoeren van de bovenstaande stappen niet is opgelost, koppelt u het apparaat los en voert u de koppeling opnieuw uit.
   • Android 4.0 of nieuwer
    1. Tik op Apps op het startscherm.
    2. Tik op instellingen (instellingen) op het scherm met apps.
    3. Tik op Bluetooth op het scherm Instellingen.
    4. Tik op instellingen rechts naast de naam van het apparaat dat u wilt loskoppelen.
    5. Tik op Loskoppelen. De koppeling wordt verbroken.
   • Android 2.3
    1. Tik op menu (menuknop) rechtsonder op het startscherm.
    2. Tik op instellingen (instellingen).
    3. Tik op Draadloos en netwerken op het scherm Instellingen.
    4. Tik op Bluetooth-instellingen op het scherm Draadloos en netwerken.
    5. Tik op BLUETOOTH op het scherm Instellingen.
     Als het scherm Bluetooth-instellingen wordt weergegeven, tikt u op de naam van het apparaat dat u wilt loskoppelen in de lijst met Bluetooth-apparaten.
    6. Tik op Verbinding verbreken en loskoppelen.