Artikel-ID : 00165389 / Laatst gewijzigd : 18/05/2017Afdrukken

Op welke punten moet ik letten als ik een microSD-kaart gebruik? (Voor Walkman-modellen met ondersteuning voor microSD-kaarten)

  • Op welke punten moet ik letten als ik een microSD-kaart plaats of verwijder?
  • Op welke punten moet ik letten als ik inhoud overdraag naar een microSD-kaart in de Walkman?

  Raadpleeg de volgende items.

  OPMERKING: De werkwijzen en controlemethoden die worden beschreven bij elk item variëren, afhankelijk van uw Walkman. Raadpleeg de handleiding bij het product voor informatie over de bediening.

  Algemene opmerkingen over het gebruik van microSD-kaarten

  • U kunt geen gegevens overdragen tussen de systeemopslag en een microSD-kaart in uw Walkman.
  • Formatteer microSD-kaarten uitsluitend in de Walkman.

   OPMERKING:

   • De werking van de microSD-kaart wordt niet gegarandeerd als u de microSD-kaart in een ander apparaat dan de Walkman (zoals een computer) formatteert.
   • De formatteringsprocedures verschillen, afhankelijk van de Walkman die u gebruikt. Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding bij het product.

  Opmerkingen over het plaatsen of verwijderen van een microSD-kaart

  WAARSCHUWING: Er kunnen gegevens verloren gaan. Let op het volgende wanneer u een microSD-kaart plaatst of verwijdert.

  • Wanneer u een microSD-kaart in uw Walkman plaatst, moet u ervoor te zorgen dat de status van de Walkman is gewijzigd in Insert/Remove SD Card (SD-kaart plaatsen/verwijderen).

   OPMERKING:

   • Als uw Walkman niet de status [Insert/Remove SD Card] (SD-kaart plaatsen/verwijderen) heeft, plaatst u een microSD-kaart zonder de status te wijzigen.
   • Wanneer u een microSD-kaart plaatst, wordt de volgende informatie gereset.
    • Het huidige nummer en de verstreken speelduur
    • De verstreken speelduur van elke video
  • Wanneer u een microSD-kaart verwijdert uit uw Walkman, moet u ervoor zorgen dat de status van de Walkman Insert/Remove SD Card (SD-kaart plaatsen/verwijderen) is.

   OPMERKING: Wanneer u een microSD-kaart verwijdert, wordt de volgende informatie gereset.

   • Bladwijzers
   • Alarminstellingen
   • De analyseresultaten van SensMe-zenders
   • Het huidige nummer en de verstreken speelduur
   • De verstreken speelduur van elke video

  Opmerkingen over het overdragen van inhoud naar een microSD-kaart

  Houd rekening met het volgende als u inhoud overdraagt naar een microSD-kaart.

  • Auteursrechtelijk beschermde inhoud kan niet worden overgedragen naar een microSD-kaart.
  • Om muziek over te dragen naar een microSD-kaart, moet u SD Card (SD-kaart) selecteren als te gebruiken geheugen (opslaggeheugen). Raadpleeg de handleiding bij het product voor meer informatie over het selecteren van een geheugen.

   OPMERKING:

   • Het geheugen is op het moment van de aankoop ingesteld op de systeemopslag op de Walkman.
   • Afhankelijk van uw Walkman-model of de softwareversie op uw Walkman, kunt u wisselen van te gebruiken geheugen terwijl de Walkman is aangesloten op een computer.
   • Nadat u het geheugen (opslaggeheugen) hebt gewijzigd in SD Card (SD-kaart) kunt u de grootte van de microSD-kaart tijdens gegevensoverdracht op de computer controleren met de volgende software.
    • Windows: Media Go of Windows Explorer (Windows Verkenner)
    • Mac: Inhoudsoverdracht voor Mac of de Mac Finder
  • Als u dezelfde inhoud naar de systeemopslag en de microSD-kaart overdraagt, verschijnt de inhoud in tweevoud op uw Walkman wanneer alle nummers worden weergegeven.
  • Als u afspeellijsten overdraagt naar uw Walkman, draag dan de afspeellijst over naar hetzelfde geheugen (opslaggeheugen) als het geheugen waarin de nummers in de afspeellijst zijn opgeslagen.
   OPMERKING: De systeemopslag en de microSD-kaart worden door de Walkman als verschillende geheugens herkend. Als een afspeellijst is overgedragen naar een ander geheugen dan het geheugen waarin de nummers in de afspeellijst zijn opgeslagen, worden de nummers op de Walkman gedupliceerd.