Artikel-ID : 00167729 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Ik hoor het achtergrondgeluid van de tv niet (SRS-ZR5, SRS-ZR7, HT-ZR5P)

    Ga de volgende instellingen na.

    • Selecteer voice-over met de audiokeuzeschakelaar van de tv.
    • Stel de audio-uitgang van de tv op PCM in.