Artikel-ID : 00167796 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Er is geen geluidsuitvoer via de tv of de Blu-ray Disc-speler ondanks dat de tv en het draadloze speaker via de HDMI-kabel zijn verbonden.

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Controleer het volgende als er geen geluid uit de tv of Blu-ray Disc-speler komt wanneer deze is aangesloten via de HDMI-kabel.

  OPMERKING: De suggesties in dit artikel zijn van toepassing op het type HDMI-aansluiting dat hieronder wordt geïllustreerd.

  SRSxTVxBD_HDMIconnection

  • Zorg ervoor dat de HDMI-kabel verbonden is met een HDMI-poort op uw tv die compatibel is met de functie Audio Return Channel (ARC).
  • Sluit de HDMI-kabel stevig aan op de poorten.
  • Controleer of HDMI Consumer Electronic Control (CEC) van de tv is aangezet.
  • Als het HDMI-lampje van de draadloze speaker knippert, zet u de tv aan en koppelt u de HDMI-kabel los. Sluit de kabel vervolgens weer aan.
  • Stel de audio-uitgang van de tv en de apparaten (zoals de Blu-ray Disc-speler) die zijn verbonden met de tv op Pulse Code Modulation (PCM) in.

   OPMERKING: Zie voor meer informatie over de instellingen van de tv of externe apparaten die zijn aangesloten op de tv de desbetreffende gebruiksaanwijzingen. Voor Sony tv's en Blu-ray Disc-spelers zijn specificaties en handleidingen beschikbaar. Handleidingen vindt u op de ondersteuningspagina voor uw model.