Artikel-ID : 00169478 / Laatst gewijzigd : 04/08/2017

De samplefrequentie van het uitgangssignaal in het displayvenster verandert niet, ook niet als DSEE HX wordt in- of uitgeschakeld

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Het display verandert niet omdat de gegevens oversampled zijn, ook al wordt DSEE HX niet verwerkt.