Artikel-ID : 00170273 / Laatst gewijzigd : 05/10/2021Afdrukken

Als ik van bron wissel in het menu Option (Optie) of via de afstandsbediening, blijft het scherm in Apple CarPlay of Android Auto.

    Bij het wisselen van bron via het menu Option (Optie) of de afstandsbediening wordt alleen het geluid omgeschakeld.
    U kunt een ander scherm selecteren door de gewenste bron te kiezen in het startscherm van het apparaat.