Artikel-ID : 00171534 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Videoweergave via Wi-Fi wordt instabiel als het geluid via Bluetooth wordt uitgevoerd.

    Wijzig de Bluetooth-instelling en kies de instelling waarmee een stabiele verbinding voorrang krijgt.

    1. Selecteer Afbeelding (Setup) (Instellen) op het startscherm.
    2. Selecteer Bluetooth Settings (Bluetooth-instellingen).
    3. Selecteer Wireless Playback Quality (Kwaliteit draadloos afspelen).
    4. Selecteer Connection (Verbinding).