Artikel-ID : 00171763 / Laatst gewijzigd : 26/06/2018

Bij ontvangst van 4K-signalen via HDMI-ingang van de PlayStation 4 Pro enz. verschijnt er geen informatie op het display, ook al druk ik op de weergaveknop van de Soundbar.

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Hoewel de HDMI IN/OUT-aansluitingen de 4K-indeling ondersteunen, wordt informatie, zoals het volume, geluidsveld of audio-indeling, niet weergegeven voor sommige 4K-indelingen.
Bedien in dat geval uw apparaat met de afstandsbediening van de Soundbar terwijl u kijkt naar het display op het voorpaneel.
Als u wilt nagaan wat de audio-indeling is van de signalen die binnenkomen in de Soundbar, bedient u het apparaat dat de bronsignalen uitvoert.

OPMERKING: Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding van het desbetreffende apparaat.