Artikel-ID : 00171763 / Laatst gewijzigd : 26/06/2018Afdrukken

Bij ontvangst van 4K-signalen via HDMI-ingang van de PlayStation 4 Pro enz. verschijnt er geen informatie op het display, ook al druk ik op de weergaveknop van de Soundbar.

    Hoewel de HDMI IN/OUT-aansluitingen de 4K-indeling ondersteunen, wordt informatie, zoals het volume, geluidsveld of audio-indeling, niet weergegeven voor sommige 4K-indelingen.
    Bedien in dat geval uw apparaat met de afstandsbediening van de Soundbar terwijl u kijkt naar het display op het voorpaneel.
    Als u wilt nagaan wat de audio-indeling is van de signalen die binnenkomen in de Soundbar, bedient u het apparaat dat de bronsignalen uitvoert.

    OPMERKING: Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding van het desbetreffende apparaat.