Artikel-ID : 00174220 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Het pictogram 5,1ch en de muzieknummerkeuze in Netflix kunnen niet worden gevonden.

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten.
    Raadpleeg de betreffende producten en categorieën onder aan dit artikel.

    Zorg ervoor dat Digitale audio-uitgang in Audio-instellingen is ingesteld op de Auto Mode (Automatische stand) om de muzieknummerkeuze 5,1ch in Netflix in te schakelen.
    Als het probleem aanhoudt, kunt u de stappen voor probleemoplossing raadplegen zoals getoond in deze veelgestelde vragen.